Akcje

Drukarnia DPW oferuje Państwu druk akcji, czeków i obligacji produkowanych z zastosowaniem różnorodnych technik zabezpieczeń na papierach ze znakiem wodnym.

Stosujemy następujące formy zabezpieczeń:

1. Zabezpieczenia w papierze
- dwutonowy znak wodny
- włókna widoczne w świetle widzialnym i ultrafioletowym
- zabezpieczenie chemiczne przed próbami wymazania lub zmiany zapisów w dokumencie

2. Zabezpieczenia w druku
- ramki i tło giloszowe
- mikrodruk
- druk irysowy
- rozety
- tło reliefowe
- nadruk farbą utajoną
- numeracja typograficzna
- numeracja farbą aktywną w ultrafiolecie

3. Dodatkowe zabezpieczenia
- hologram klejony na zimno
- hologram tłoczony na gorąco (hot stamping)
- tłoczenie wypukłe (suchy tłok)
- tłoczenie strukturalne

Oferujemy Państwu również wykonanie projektów akcji i obligacji. Projekty mogą mieć nowoczesny charakter lub mogą być wzorowane na starych przedwojennych papierach wartościowych. W połączeniu z najnowocześniejszymi technikami zabezpieczeń tworzą piękne i dobrze zabezpieczone dokumenty.