Bilety

Oferujemy Państwu druk biletów wstępu, karnetów i wejściówek. Bilety drukowane są na papierach zabezpieczonych znakiem wodnym i włóknami widocznymi w świetle widzialnym i ultrafioletowym lub na papierach kredowych i offsetowych.

W celu zabezpieczenia biletów przed podrobieniem stosujemy różnorodne techniki zabezpieczeń:
- mikrodruk
- druk irysowy
- rozety
- tło reliefowe
- nadruk farbą utajoną
- numeracja typograficzna
- numeracja farbą aktywną w ultrafiolecie
- hologram klejony na zimno
- hologram tłoczony na gorąco (hot stamping)
- tłoczenie wypukłe (suchy tłok)
- tłoczenie strukturalne

Numeracja biletów może być wykonana cyfrowo w formie alfanumerycznej lub kodów kreskowych.
Wykonujemy również perforację w celu oddzielenia kuponu kontrolnego. Możliwe jest wykonanie większej ilości kuponów kontrolnych na jednym bilecie.
Bilety są klejone w bloczki lub banderolowane.