E-legitymacje szkolne

Oferujemy Państwu e-legitymacje szkolne zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz 939)

- dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, wzór MEN-I/1
- dla uczniów szkół policealnych dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkół dla dorosłych, wzór MEN-I/2
- dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, z wyjątkiem szkół policealnych dla dzieci i młodzieży, wzór MEN-I/3 N
- dla niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych dla dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych słuchaczy szkół dla dorosłych, wzór MEN-I/4 N

E-legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, jest kartą wykonaną z polichlorku winylu (PCV) formatu ID-1, która zawiera układ elektroniczny z interfejsem bezstykowym.

Na e-legitymacji szkolnej mogą być kodowane usługi związane ze statutową działalnością szkoły oraz przejazdami środkami publicznego transportu.
O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji szkolnej decyduje dyrektor szkoły/przedszkola.

Personalizacja kart będzie odbywała się na blankietach wyprodukowanych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.