Personalizacja

Zajmujemy się drukowaniem zmiennych danych, które obejmuje:

personalizację dokumentów
imię i nazwisko,
liczba akcji, liczba słownie,
numery

numerowanie, numery seryjne

kody kreskowe

bilety - data, godzina,
sektor, rząd miejsce